REVISTA SCIENTIA PARASITOLOGICA 8(2-3) 2007
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetări privind epidemiologia si diagnosticul criptosporidiozei la iezi

A. BEJAN, Adriana TITILINCU, R. SARBU, V. COZMA

Revista Scientia Parasitologica 8(2-3)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reproduction of Dermacentor marginatus and Haemaphysalis punctata ticks in the natural conditions: relations among tick specie and some biological characterize

Lidia CHITIMIA, I. COSOROABĂ

Revista Scientia Parasitologica 8(2-3)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isolated Pelvic Hydatic Cyst Fistulised In The Urinary Bladder

I. COMAN, B. FECICHE, I.D. SÂRB, T. CRISTEA, C-tin BODOLEA, T. GUTTMAN, Carmen COSTACHE, Cătălina BUNGĂRDEAN, Renata VASIU

Revista Scientia Parasitologica 8(2-3)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stabilirea zonelor cu pondere ridicată a trichinelozei umane în centrul si nord-vestul României

Zoe COROIU, Judith BELE, Cornelia MUNTEANU, Rodica RADU

Revista Scientia Parasitologica 8(2-3)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contaminarea cu Toxoplasma gondii a alimentelor si repercusiunea asupra stării de sănătate a populatiei

Carmen COSTACHE

Revista Scientia Parasitologica 8(2-3)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Passive immunity in poultry coccidiosis

V. COZMA, Adriana TITILINCU

Revista Scientia Parasitologica 8(2-3)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea profilului parazitar, biochimic si imunologic la miei cu cisticercoză experimentală

I. DÂRZU, A. MURESAN, Diana ONAC, V. COZMA, E. SUTEU

Revista Scientia Parasitologica 8(2-3)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Histological aspects regarding reactivity of intestinal mucosa in newborn lambs and the risk of apparition of parasitic enteritis

Olimpia IACOB, Otilia COTOFAN

Revista Scientia Parasitologica 8(2-3)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanta respectării normelor de igienă alimentară pentru prevenirea infectiei umane cu Giardia intestinalis

Monica JUNIE, Laura SIMON

Revista Scientia Parasitologica 8(2-3)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnificatia umană a infectiei animale cu Trichinella spiralis

Monica JUNIE, Ioana COLOSI, Laura SIMON

Revista Scientia Parasitologica 8(2-3)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Morphological observation on Linguatula serrata larva stages

O. NEGREA

Revista Scientia Parasitologica 8(2-3)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

InfecŃia cu Toxoplasma gondii – o problemă de sănătate publică

Rodica RADU, Zoe COROIU, Romana REBREANU, Cornelia MUNTEANU, stud. R. RADU

Revista Scientia Parasitologica 8(2-3)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoarea comparativă a metodelor de diagnostic coproparazitologic si coproELISA în teniaze la câine

Stefania SERES, Oana HAłEGAN, V. COZMA

Revista Scientia Parasitologica 8(2-3)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetări privind prevalenta infectiei cu Toxoplasma gondii la pisici

Adriana TITILINCU, Viorica MIRCEAN, R. BLAGA, Lidia CHIłIMIA, M. CERNEA, Florentina MIRESCU, V. COZMA

Revista Scientia Parasitologica 8(2-3)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea reactiei imunoenzimatice ELISA în diagnosticul eimeriozei aviare

Adriana TITILINCU, V. COZMA

Revista Scientia Parasitologica 8(2-3)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
back to archive