REVISTA SCIENTIA PARASITOLOGICA 7(1-2) 2006
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OMAGIU - Prof. Univ. Dr. Doc. Dr.H.C. ALEXANDRU NICULESCU care la 5 februarie 2006 ar fi împlinit vârsta de 90 ani

Ion DIDĂ

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesorul Alexandru Niculescu – creator de carte în parazitologie

E. SUTEU

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La toxoplasmose: une zoonose transmise par l’alimentation qui peut être grave pour l’homme

J. DUPOUY-CAMET

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Progrès dans la connaissance épidémiologique, le diagnostic et la prise en charge de la trichinellose et de l’hydatidose

J. DUPOUY-CAMET

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toxoplasmosis: aspects concerning the epidemiology and the paraimmune prophylaxis

V. COZMA, M. LEFKADITIS

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza in vitro a comportamentului acarienilor din genurile Sarcoptes, Chorioptes si Psoroptes

Laura Cristina CERNEA, E. SUTEU, M. CERNEA, Emoke PALL

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizarea unui model experimental de testare in vitro a efectului acaricid al extractelor vegetale

Laura Cristina CERNEA, E. SUTEU, M. CERNEA, M. LEFKADITIS, V. COZMA

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte morfopatologice si histologice în strongilidoză la cabaline

M. CERNEA, C. CĂTOI, Laura Cristina CERNEA, Adriana TITILINCU, Adrian MURESAN, Stefania SERES, M. LEFKADITIS, V. COZMA

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul in vitro al derivatilor benzimidazolici asupra morfologiei ouălor si larvelor infestante de strongili

M. CERNEA, L.M. MADEIRA de CARVALHO, V. COZMA, Laura Cristina CERNEA

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neosporoza bovinelor

I. COSOROABĂ, Lidia CHITIMIA

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificarea speciilor de eimerii în fermele de pui broiler

Gh. DĂRĂBUS, I. OPRESCU, Alina ILIE, M. ILIE, D. FITER, Narcisa RADBEA

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinarea intensivitătii si extensivitătii eimeriozelor în ferme de pui broiler în vestul României

Gh. DĂRĂBUS, S. MORARIU, Alina ILIE, M. ILIE, D. FITER, Lidia CHITIMIA

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Histopatological aspects in the encephalitozoonosis of blue foxes puppies (Alopex lagopus)

Olimpia IACOB, Otilia COTOFAN, Gh. VLAD, Gabriela RĂILEANU

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificări ale metabolismului glucidic si lipidic în câteva helmintoze hepatice si intestinale la ovine

Dana-Dorela IRINCA, Andreea Stănilă, E. SUTEU

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distributia Zn si Fe în sânge si tesut hepatic în infestatii cu Fasciola hepatica si Echinococcus granulosus la ovine

Dana-Dorela IRINCA, V. FRITEA

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Effectiveness of the treatment and the prevention of Dipylidiosis in cat, with praziquantel in relation to the ectoparidicides

M.A. LEFKADITIS

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevalence of Dipylidium caninum, in domestic cats from the city of Thessaloniki, Greece

A.M. LEFKADITIS, Smaragda E. KOUKERI

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testarea „in vivo” a extractului uleios de Calendula officinalis în trichomonoza porumbeilor

Adriana TITILINCU, H. BACIU, M. MARDALE, M. LEFKADITIS, V. COZMA

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte electronomicroscopice ale larvelor de stadiul 4 de Eustrongylides sp. parazite la serpi de apă (Natrix tessellata)

A.D. MIHALCA, M. SLOBODA, I. GHIRA, D. MODRÝ, C. GHERMAN, V. COZMA

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caz clinic – babesioza la câine

Viorica MIRCEAN, M. MIRCEAN

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isosporoza carnivorelor domestice; aspecte etio-epidemiologice si clinice la animale suspecte de boală

I.L. MITREA, Violeta ENĂCHESCU, Mariana IONITĂ

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind eficacitatea tratamentului cu produse antiparazitare specifice, în unele helmintoze la rumegătoare din zona subcarpatică a judetului Vâlcea

I.L. MITREA, F. CONSTANTINESCU, Mariana IONIłĂ, M.C. BUZATU

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideratii asupra otitei externe la câine si pisică

S. MORARIU

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificările histopatologice în metalinguatuloza taurinelor

O. NEGREA

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul unor tratamente antihelmintice în inducerea fenomenului de rezistentă asupra populatiilor de nematode gastrointestinale la ovine

I. OPRESCU, Gh. DĂRĂBUS, T. CRISTINA, S. MORARIU, Narcisa RADBEA, Lidia CHITIMIA, M. TIFREA

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnalarea endo si ectoparazitozelor la iepurii din două crescătorii particulare din judetul Timis

Narcisa RADBEA, I. CIOBOTĂ, Călina SERACIN, M. PARPALĂ

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testarea eficientei produsului Triantelm în infestatia cu helminti la câine

Narcisa RADBEA, Gh. DĂRĂBUS, I. OPRESCU, S. MORARIU, R. CRISTINA, Dalia UNGUREANU

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiperimunizarea cu antigen de Echinococcus granulosus la iepure

A. MURESAN, E. SUTEU, V. COZMA, A. FARKAS

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laudatio pentru conferirea titlului de Doctor Honoris Causa Profesorului Dr. Iustin COSOROABĂ

-

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Discursul domnului Prof. Dr. Iustin Cosoroabă la ceremonia de decernare a titlului de “Doctor Honoris Causa” al USAMV Cluj-Napoca

Iustin COSOROABĂ

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Zoonoze parazitare” de Iustin Cosoroabă (Edit. First, Timisoara, 2005)

Prof. Dr. Dr.H.C. E. SUTEU

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflectii pe marginea cărtii “Parazitica” de Eronim Suteu, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 2005

Prof. Dr. Doc. I. GHERMAN

Revista Scientia Parasitologica 7(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
back to archive