REVISTA SCIENTIA PARASITOLOGICA 6(1-2) 2005
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inventaire des différentes espéces des tiques Ixodidae dans la plaine de la Mitidja – Algérie pour la période avril-septembre 2003-2004

Alia Simona ABDUL HUSSAIN, V. COZMA

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Effet des désinfectants sur la viabilité des oocystes de Cryptosporidium parvum d’origine bovine

A. AKAM, R. KAIDI, D. KHELEF, N. TOUARIGHT, E. SUTEU, V. COZMA

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chimiopreventia si terapia eimeriozei la puii de găină folosind produsul Amprolium 25%

H. BACIU, F. ARDELEAN, A.M. LEFKADITIS, V. COZMA

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizarea unui model experimental de testare in vitro a efectului substantelor acaricide de sinteză

Cristina CERNEA, I. SUTEU, V. COZMA, M. CERNEA. E. PALL

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TTestarea in vivo a chimiorezistentei la albendazol si mebendazol în strongilidoze la cabaline

M. CERNEA, V. COZMA, Cristina CERNEA

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul poliparazitismului asupra imunogenezei postvaccinale la bovine în Republica Moldova

O. CHIHAI

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelatii între unele caracteristici biologice ale căpusei Dermacentor marginatus si unele valori ale mediului ambiant

Lidia CHITIMIA

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Larva migrans

I. COSOROABĂ, Lidia CHIłIMIA

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CTestarea eficacitătii terapeutice a unor extracte naturale din plante în microsporia experimentală la pisică

Gh. DĂRĂBUS, Lucia OLARIU, R. OLARIU, I. IACOBICIU, D. FITER

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structura poliparazitismului la bovinele păsunate în ecosistemele de stepă si silvostepă din Republica Moldova

D. ERHAN, O. CHIHAI, S. RUSU, V. BUZA, Galina MELNIC, Maria ZAMORNEA

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme actuale despre trichomonozele digestive ale mamiferelor domestice

E. SUTEU

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetări privind sarcocistoza experimentală la suine: aspecte de ontogenie si histopatologie

V. FRITEA, E. SUTEU, O. ROTARU, V. COZMA

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helmintoze ale păsărilor domestice crescute în sistem traditional în unele judete din sudul României

M.S. ILIE

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Morphological study on Dermacentor marginatus (Acari: Ixodidae) by environmental scanning electron microscopy (E.S.E.M.)

Mariana IONITĂ, I.L. MITREA, F. MINCULESCU

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compared sensitivity of C. albicans isolated from different pathological produces to antimycotic drugs

Monica JUNIE, Carmen COSTACHE

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The etiology and clinic of cutaneous mycosis

Monica JUNIE, Carmen COSTACHE

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Study on the efficacy of the treatment protocol of 25 cases of pyodemodecosis, with Ivermectin, Amitraz, and Trimethoprim-sulfadiazine

A.M. LEFKADITIS

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizarea unui model experimental în infectia cu Microsporum canis la pisică

Viorica MIRCEAN, M. MIRCEAN

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The evaluation of bioavailability of some ivermectine products (injectable and orally preparates)

I.L. MITREA, Mariana IONITĂ, GH. SOLCAN, Ana CSUMA

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evidence for the presence of two distinct strains of Echinococcus granulosus in western Romania by PCR technique

S. MORARIU, J.M. BART, I. COSOROABĂ, Gh. DĂRĂBUS, M. ILIE, Florica MORARIU

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testarea viabilitătii protoscolecsilor din chisturile hidatice în conditii diferite de temperatură

S. MORARIU, I. COSOROABĂ, Gh. DĂRĂBUS, I. OPRESCU, Florica MORARIU, I. IACOBICIU, Narcisa RADBEA

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evolutia hipodermozei bovine în judetul Maramures în perioada 2000-2003

I. OPRESCU, GH. DĂRĂBUS, M. TÂNTĂ

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte histopatologice în demodicoza generalizată la câine

Narcisa RADBEA, Gh. DĂRĂBUS, I. OPRESCU, M. ILIE, Alina NICOLA, O. MEDERLE

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testarea eficacitătii imunoprofilactice a vaccinului Nobillis COX ATM (INTERVET, Olanda) în eimerioza experimentală a puilor broiler

Adriana TITILINCU, Kinga SUVEG, A.M. LEFKADITIS, V. COZMA

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităti clinico-evolutive în strongiloidoza

Virginia ZANC, O. IONESCU, Mihaela LUPSE, Adriana SLAVCOVICI, Zoe COROIU

Revista Scientia Parasitologica 6(1-2)

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
back to archive