REVISTA SCIENTIA PARASITOLOGICA 3(1) 2002
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omagiu - Prof. Univ. Dr. Iustin Cosoroabă

Dărăbuş G., Oprescu I., Morariu S., Rabdea N.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):9-10

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sur l'épidémiologie de la giardiose humaine

Euzeby J.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):11-21

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluation comparative des méthodes de détection de l’oocyste de Cryptosporidium parvum dans les selles des veaux

Khelef D., Akam A.,, Kaidi R., Abdul Hussein M.S., Şuteu E., Cozma V.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):22-27

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul rezistenţei la antiparazitare

Cosoroabă I.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):28-34

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul biologiei moleculare în parazitologia veterinară

Dulceanu N.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):35-42

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epidemio-epizootologia (E/E) parazitozelor. Unele probleme actuale

Olteanu G.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):43-50

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terapeutica antiparazitară între uz si abuz

Didă I., Chioveanu G., Duca I., Tudor P., Drăghici A.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):51-56

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actualităţi privind epidemiologia, patogenia şi controlul zoonozelor protozoariene

Şuteu E.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):57-63

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaccinurile anticoccidiene - realităţi şi perspective

Cozma V.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):64-69

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaccinuri în cestodoze

Dărăbuş G., Oprescu I., Morariu S.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):70-78

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul parazitologic - concept biologic, medical si economic

Mitrea I.L.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):79-89

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parazitism cutanat nosocomial în o colectivitate de copii

Olariu R., Dărăbuş G., Iacobiciu I., Cosoroabă I., Boer C.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):90-96

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica verno-estivală a populaţiilor de caliphoride în zona Timişoarei

Morariu S., Morariu F., Dărăbuş G., Oprescu I., Cristina R., Olariu-Jurcă I., Rabdea N.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):97-106

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevalenţa hipodermozei în judeţul Timiş

Muntean P.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):107-110

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investigaţii epizootologice în demodicoza canină

Rabdea N., Rabdea G., Cosoroabă I., Dărăbuş G., Oprescu I., Morariu S., Baniţă C.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):111-117

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date preliminare privind folosirea în combaterea varroozei la albine a piretroizilor (fluvalinat) pe suport de carton absorbant

Dobre G., Chioveanu G., Botta V.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):118-122

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul acaricid al unor extracte din plante provenite din flora României

Cernea C., Bele C., Stănescu U., Mureşan A., Pop Ş.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):123-125

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investigaţii parazitologice, histopatologice şi imunohistochimice ale ţesutului muscular provenit de la şobolani infestaţi experimental cu Trichinella spiralis şi trataţi cu lectine

Militaru D., Militaru M., Pop A., Ardeleanu C., Amzuţă A., Ciobotaru E., Rădoi C.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):126-133

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stabilirea indicelui capacităţii reproductive (R.C.I.) al speciei Trichinella spiralis la şoareci

Oprescu I., Dărăbuş G., Morariu S., Rabdea N., Popa E.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):134-136

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infestarea experimentală a mieilor cu L3 de nematode intestinale: consecinţe asupra calităţii firului de lână

Iacob O., Pascal C.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):137-141

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de microecologie în infestaţii endohelmintice naturale la vulpea roşie

Gherman C., Cozma V., Schuller P.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):142-146

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul toxicităţii acute a unei combinaţii albendazol – praziquantel la câine

Cristina R.T., Morar D., Morariu S.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):147-154

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii care influenţează receptivitatea şi evoluţia ihtioftiriozei la peşti

Cojocaru C., Muntean P.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):155-158

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un studiu coproparazitologic la reptile captive

Mihalca A.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):159-163

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte morfologice ale dermatofitului Trichophyton mentagrophytes izolat de la cobai

Mircean V.

Revista Scientia Parasitologica 3(1):164-167

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
back to archive